zaterdag 25 februari 2012

Scheldeloop 2012

TERNEUZEN

Men kan opteren voor drie afstanden op de Scheldeloop: 6, 12 of 25 km. Het geheel speelt zich af op het buitendijkse pad. Vooreerst loopt men stroomopwaarts om halverwege te keren en op dezelfde weg terug te lopen langs de brede Westerschelde.

25/02/2012
Een matige westnoordwestenwind en een volle zon bij een negental graden maakten het een aangename dag. Vijfentwintig km - goed voor een 120-tal liefhebbers - was wat te ver voor mij. Twaalf km zag ik goed zitten. Ik was beducht een te snelle start te maken. En zo geschiedde: ik vond een ideaal tempo en een goeie gangmaker. Hij liep evenwel de lange afstand en na het keerpunt was het een poosje alleen behelpen. Een Kortrijkzaan liep me in en van zodra ik niet meer alleen was ging het weer van een leien dakje. Balancerend om net niet te hard te lopen arriveerde ik opnieuw t.h.v. Scheldorado. Iedere deelnemer was wat verbaasd over de trage tijden. Het bleek dat de afstand niet twaalf maar bijna veertien kilometer was. Goeie loop!

22° op 74 deelnemers____13,8km in 1:04:40____12,8km/HrGeen opmerkingen:

Een reactie posten